Λ 
 < 
 > 
52
af
66
© Finn J 2000
Hver dag efter det overdådige norske morgenbord, tilbyder hotellet bustransport op til det ovenliggende fjeldplateau. Det synes vi er en ideel ordning - det sidste stræk tilbage til middagen er så altid ned ad bakke.
© Finn J 2000