Λ 
 < 
 > 
51
af
84
© FJ 1992
Søndag morgen er teltet helt iset til, men vi har ikke haft det for koldt. Vi får mere sne, nok til at lave en snemand, hvorefter vi går en tur langs stranden.