Λ 
 < 
 > 
1
af
35
© SJ 1946
Jeg blev født i marts 1946, altså lige godt 9 måneder efter befrielsen. Min barne­vogn var noget af et mahogni­møbel, mere egnet til strøg­ture end til fri­lufts­liv. Og den må have været tung at skubbe op ad Konge­bakken - vi boede oven for byen i Svendborg, med 30 meters højde­forskel. Men tunge barne­vogne er da vist stadig på mode.
© SJ 1946