Λ 
 < 
 > 
2
af
35
Ida og jeg fik inspiration til indkøb af barne­vogn på en weekendtur med NFA (nu Natur og Fjeld) i januar 1985. Her får vi demon­streret hvor fint en Brio barne­vogn klarer jernbane­sveller og frossen pløjemark, så sådan én blev det. Signe er med, hun hygger sig under bulen på Idas røde anorak.
Brio-barne­vognen havde måske ikke de mest terræn­gående hjul, men til gengæld var den meget let, noget der også over­flødig­gjorde en lift - vi brugte barne­vogns­kassen.
Et nutidigt bud på en let barnevogn kunne være denne, set i Bilka, uge 1, 2011.
© FJ 1985