Λ 
 < 
 > 
19
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Terrænet flader ud og vi går over Bessfjellet med kurs mod Russvatnet og Austre Hestlægerhøe med den sneklædte skrænt ned mod Tjønnholet.