Λ 
 < 
 > 
2
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Efter at have gjort vores indkøb i Oslo, sætter vi kursen nordover i mit gamle folkevognsrugbrød.
Manglen på sideruder kompenseres af et indre sidespejl - det bliver der god brug for i Englands mange rundkørsler.
Jotunheim 76
© Google