Λ 
 < 
 > 
29
af
98
Efter middagen får Inge og jeg lyst til en lille aftentur.
Vi pakker tursækkene med varmt tøj og chokolade og begiver os op ad fjeldskråningen mod Austre Hestlægerhøe.
Jotunheim 76
© FJ