Λ 
 < 
 > 
8
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Nogen må have siddet på margarinen i bilen!
Gryderetten smages til. Dåsetomaterne bliver ikke slæbt med på fjeldturen, men her gør de lykke.
Jotunheim 76
© FJ