Λ 
 < 
 > 
86
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Der er ikke meget sne på den nordøstvendte stejlvæg på Knutshøe overfor lejren, men der er vel for stejlt til at sneen kan blive liggende.
Om aftenen kommer Inge i tanker om, at vi har glemt en pose lakridser i bilen, og vil spæne over efter dem. Men vi holder hende tilbage.