Λ 
 < 
 > 
87
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Mandag morgen den 28. juni er det klaret op, men blæsten er tiltaget til storm, og Gjende viser tænder som var det Vesterhavet. Vi er lykkelige for at telte i en skov.
Jotunheim 76
© FJ