Λ 
 < 
 > 
32
af
49
© Finn J
Det varer flere måneder inden Signe kan lægge gipsen. Her slutter hendes håndboldkarriere - delvis, hun bliver dog senere målmand.