Λ 
 < 
 > 
33
af
49
© Ida J

Familielejr med Natur & Ungdom på Nekselø

© Ida J

I 2005 er Signe og Maja igen på familielejr med Natur & Ungdom, denne gang som ledere. Det foregår på Nekselø, hvor de engang var på spejderlejr.