Λ 
 < 
 > 
34
af
49
© Signe J
Her dirigerer Ellen konkurrencen i lakridsbåndsspisning. Ellen er 19 år gammel og har sammen med Signe organiseret denne lejr for 80 børn, unge og voksne. Samme år bliver Signe valgt til landsformand for Natur & Ungdom.